UE Projects

Projekt pt.Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa FASADA-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ”

 

Realizowany w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

 

Projektdotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie rozwoju płynności, wsparcia oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy pociągcy

epidemii COVID-19.Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020 / N)

 

Opis działań planowanych do realizacji - Niezaprzestanie działalności w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 

Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID- 19 (całkowite koszty publiczne) (CV 20) wynosi 224021,04zł.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r.- 30.09.2020r.

 

Zasięg projektu:  województwo podkarpackie

Made with by Bookassist

Бронирование